+48 663 520 036

Spółka Triobud Investments została założona w 2019 r. przez wykwalifikowanych inżynierów budownictwa, którzy przez wiele lat nabywali doświadczenia w jednej z czołowych firm z branży budowlanej w Nysie.
Świadczymy usługi inżyniera kontraktu, nadzoru inwestorskiego, inwestora zastępczego, kierownika budowy oraz kierownika projektu. Zajmujemy się także wykonawstwem projektów budowlanych oraz zarządzeniem inwestycjami budowlanymi, począwszy od etapu planowania, aż do oddania obiektu do użytkowania. Do zakresu naszych działań należy też rozliczanie inwestycji i wsparcie w zakresie pozyskiwania dofinansowań. Na co dzień współpracujemy z projektantami oraz z firmami wykonawczymi, organizujemy również kompleksowe zaopatrzenie placu budowy w urządzenia i materiały budowlane.
Obszar naszego działania to województwo opolskie oraz dolnośląskie, a współprace nawiązujemy zarówno z inwestorami indywidualnymi, jak i firmami oraz instytucjami państwowymi.
Stawiamy na jakość oraz na rzetelną i uczciwą realizację inwestycji!

nasza

Oferta.


 • doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji,
 • udział w pracach projektowych,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • oszacowanie wstępnie kosztów inwestycji,
 • dopilnowanie i pozyskiwanie zgód administracyjnych,
 • sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu, kierownika projektu,
 • opracowywanie specyfikacji technicznej i dokumentacji przetargowej,
 • organizacja i prowadzenie procedury przetargowej,
 • sporządzanie umów o roboty budowlane, usługi, dostawy,
 • sporządzanie przedmiarów, kosztorysów,
 • sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych


 • nadzór techniczny nad robotami budowlanymi,
 • kontrola jakości wykonywania robót budowlanych,
 • nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę,
 • sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych,
 • organizacja narad budowy,
 • kontrola prowadzenia dziennika budowy,
 • ilościowy i kosztowy nadzór nad pracami,
 • kontrola kompletności tworzonej dokumentacji projektowej,
 • weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych,
 • nadzór realizacji projektu zgodnie z harmonogramem,
 • kontrola jakości sprzętów oraz materiałów budowlanych


 • organizacja i zarządzanie procesem budowy,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową,
 • analiza i interpretacja dokumentacji projektowej,
 • zabezpieczenie terenu budowy,
 • koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru,
 • uczestniczenie w czynnościach odbioru


 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego obiektu,
 • opracowanie projektu budowlanego,
 • opracowanie projektu wykonawczego,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • dbałość o nadzór inwestorski nad wszelkimi pracami do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uruchomienie obiektu,
 • dobór planów konstrukcyjnych i materiałowych, mających wpływ na koszty budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • dobór rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych,
 • dbałość o prawidłowy przebieg realizacji inwestycji bez generowania zbędnych kosztów


 • reprezentowanie interesów inwestora w całym procesie inwestycyjnym,
 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem oraz pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • kontrola jakości wykonywanych robót,
 • zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania,
 • uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych,
 • udział w czynnościach odbioru zrealizowanych obiektów budowlanych,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót,
 • kontrola rozliczeń budowy,
 • weryfikacja kosztorysów inwestorskich
najnowsze

Realizacje.

17.06 2022 r.
17.06 2022 r.
17.06 2022 r.
17.06 2022 r.
17.06 2022 r.
mapa

Inwestycji.

Tworzyjanów
Korfantów
Radzikowice
Niwnica
Radzikowice, Goświnowice
Głuchołazy
Głuchołazy
Brzeg, Grodków
Półwiosek
Radzikowice, Goświnowice
Ołdrzychowice Kłodzkie
Głuchołazy
Głuchołazy
Nysa
Radzikowice, Goświnowice
Głuchołazy
Głuchołazy
Bąków
Bąków
Niemodlin
Grodziec
Nysa
Nysa
Niemodlin, Sosnówka, Tłustoręby, Rokoszowice
Nysa
Grodków
 1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków magazynowych
 2. Budowa budynku gospodarczego
 3. Dokumentacja projektowa budowy stacji elektroenergetycznej wraz z liniami 110 kV
 4. Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych
 5. Makroniwelacja terenu
 6. Przebudowa pomieszczeń szpitalnych
 7. Budowa zadaszenia trybun stadionu
 8. Termomodernizacja budynków zakładu karnego
 9. Przebudowa układu komunikacyjnego
 10. Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego
 11. Remont i rozbudowa ujęcia wody
 12. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych
 13. Budowa kładki pieszo-rowerowej
 14. Budowa fabryki
 15. Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego
 16. Przebudowa sal chorych w szpitalu
 17. Modernizacja istniejącego punktu widokowego
 18. Budowa farmy wiatrowej
 19. Budowa farmy wiatrowej
 20. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków
 21. Przebudowa drogi dojazdowej
 22. Budowa centrum przesiadkowego
 23. Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej
 24. Przebudowa dróg wewnętrznych
 25. Budowa i przebudowa dróg
 26. Przebudowa drogi
zdjęcia

Galeria.

poznaj nas

nasz zespół.

współpraca

Partnerzy biznesowi.

kontakt

Formularz kontaktowy.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.

Wyślij