+48 663 520 036

OZE

TRIOBUD INVESTMENTS Sp. z o.o. specjalizuje się również w kompleksowym planowaniu i projektowaniu zadań w sektorze energetyki odnawialnej – słonecznej i wiatrowej. Od niemal 13 lat angażujemy się w cały proces realizacji inwestycji OZE, współpracując z renomowanymi specjalistami i inżynierami, w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów, w oparciu o sprawdzone technologie i rozwiązania. Dzięki naszemu zaangażowaniu i doświadczeniu możemy pochwalić się udziałem w realizacji inwestycji w zakresie budowy Odnawialnych Źródeł Energii o mocy ponad 600 MW, przy czym jednym z naszych licznych sukcesów jest uzyskanie Warunków Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej o jednej z największych przyznanych w Polsce mocy dla elektrowni wiatrowej na lądzie.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • wybór lokalizacji pod kątem uwarunkowań geograficznych i formalno-prawnych;
 • opracowanie koncepcji projektowych;
 • uzyskanie warunków zabudowy / decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • opracowanie map do celów projektowych;
 • uzyskanie decyzji środowiskowej;
 • opracowania badań geologicznych;
 • opracowania operatów wodnoprawnych, dendrologicznych, geodezyjnych;
 • uzgodnienia branżowe;
 • uzyskanie tytułów prawnych (prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
 • opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego;
 • uzyskanie pozwolenia na budowę;
 • pełnienie nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji.