Triobud

+48 663 520 036

ul. Piłsudskiego 40/106 A,
48-303 Nysa

biuro@triobud-nysa.pl

Zarządzanie inwestycjami

Kierownik budowy

Świadczymy usługi pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, zapewniając sprawną realizację inwestycji poprzez zarządzanie całym procesem budowy, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową oraz warunkami technicznymi, a także wykonywanie rozliczeń budowy oraz udział w procedurach i czynnościach odbiorowych.

Nadzór inwestorski

Reprezentujemy interesy inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Zapewniamy zgodność realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami technicznymi. Kontrolujemy jakość robót, weryfikujemy stosowane materiały, uczestniczymy w próbach, testach i odbiorach technicznych. Potwierdzamy wykonane roboty, kontrolujemy rozliczenia budowy, weryfikujemy kosztorysy inwestorskie i wykonawcze, a także prowadzimy procesy odbiorowe.

Inwestor zastępczy

Oferujemy doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji. Uczestniczymy w pracach projektowych, weryfikujemy dokumentację oraz szacujemy koszty inwestycji. Pozyskujemy zgody administracyjne, pełnimy funkcję inżyniera kontraktu i kierownika projektu. Opracowujemy specyfikacje techniczne, dokumentację przetargową oraz organizujemy i prowadzimy procedury przetargowe. Sporządzamy umowy, kosztorysy i harmonogramy.